Welkom bij de Nevobo Servicedesk

Om verzoeken tot support beter te kunnen ondersteunen maken wij gebruik van een ticketsysteem. Elke supportaanvraag krijgt een uniek ticketnummer toegewezen wat je kunt gebruiken om de voortgang en de antwoorden online te volgen. Er is onder andere een overzicht van alle serviceverzoeken beschikbaar. Om een ticket in te dienen, kun je inloggen met je volleybal.nl-account.

Het aanmaken van tickets is bedoeld om alle informatie bij elkaar te hebben, als we dingen gaan uitzoeken/oplossen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om werk tussen verschillende personen te verdelen. Daarom is het belangrijk dat in de tickets een zo compleet mogelijk verhaal opgenomen wordt. Terugverwijzen naar een telefoongesprek is over het algemeen erg onhandig, omdat degene die dat niet gevoerd heeft de informatie dan mist, als juist hij dit op gaat lossen.

Overigens geldt wat ons betreft in alle gevallen dat er direct een ticket aangemaakt mag worden. Mocht daaruit onvoldoende duidelijk zijn wat je bedoelt, dan gaan we wel vragen stellen of nemen we telefonisch contact op.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!